O samitu

Kako lideri iz regiona balansiraju procese stvaranja stabilnih i održivih kompanija u budućnosti, dok istovremeno pokušavaju da implementiraju strategije koje im donose dodatnu vrednost danas?

Kompanije i države u regionu u narednom periodu očekuju veliki izazovi, ali i prilike za rast – koje dolaze usled ubrzanog razvoja disruptivnih modela poslovanja. Neki ovo doba nazivaju četvrtom industrijskom revolucijom. U takvom svetu menjaju se izvori prihoda, javljaju se novi troškovi, menja se pozicija i pojačava značaj upravljanja proizvodnim i drugim procesima.

Promene koje dolaze neće biti prirodne i spontane, već će zahtevati nove liderske veštine ključnih ljudi i njihovih timova, kako u pojedinačnim kompanijama, tako i na nivou država. Samo oni koji na vreme prepoznaju prilike i rizike i u skladu sa tim preduzmu korake u pravom smeru, mogu da računaju na opstanak na sve probirljivijem tržištu, kao i na dugoročni održivi rast, koji postaje imperativ.

Najavljujemo govornike

Agenda

08.30 – 16.30

samostalne prezentacije

SRBIJA:
EKONOMSKI PEJZAŽ – TOKOVI I PERSPEKTIVA


Koji su ključni izazovi i problemi srpske ekonomije pet godina posle početka fiskalne konsolidacije? Šta dalje? Kako ekonomske prilike u Srbiji vide poslovni ljudi iz zemlje i neposrednog okruženja, a kako nas vide predstavnici medjunarodnih finansijskih institucija? Mogu li Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana da ostvare veće stope privrednog rasta bez bolje infrastrukture i poboljšanja privrednog ambijenta? Koliko je Zapadni Balkan privlačan za nove investicije, kako strane, tako i domaće? Kako zadržati mlade, obrazovane i radno sposobne u regionu?


samostalne prezentacije

INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA 4.0


Kompanije i države u regionu u narednom periodu očekuju veliki izazovi, ali i prilike za rast – koje dolaze usled ubrzanog razvoja disruptivnih modela poslovanja. Neki ovo doba nazivaju četvrtom industrijskom revolucijom. U takvom svetu menjaju se izvori prihoda, javljaju se novi troškovi, menja se pozicija i pojačava značaj upravljanja proizvodnim i drugim procesima. Šta bi države u regionu trebalo da urade da ICT sektor nastavi sa dvocifrenim stopama rasta i u narednom periodu? Mogu li inovacije i u kojoj meri pomoći bržem rastu tradicionalne industrije? Kako od start-upa napraviti veliku i uspešnu kompaniju?panel

INTERNACIONALNA STRATEGIJA:
RITAM RAZVOJA I INOVACIJE


Zašto privrede Zapadnog Balkana ne mogu da se oslone na model razvoja, koji se bazira uglavnom na povećanju domaće potrošnje, već su osuđene na strategiju “izvezi ili umri”. Mogu li kompanije iz regiona bez inovacija da osvoje nova tržišta i povećaju udeo izvoza u ukupnim prihodima? Osim radikalnih i strateških inovacija, na koje se još načine mogu preskočiti nacionalne granice i proširiti poslovanje na nova tržišta?


samostalne prezentacije

VIZIJA LIDERA:
STRATEGIJA, PROCESI I NOVE PRILIKE ZA RAST


Promene koje su neizbežne i sve brže neće biti prirodne i spontane, već će zahtevati nove liderske veštine ključnih ljudi i njihovih timova, kako u pojedinačnim kompanijama, tako i na nivou država. Samo oni koji na vreme prepoznaju prilike i rizike i u skladu sa tim preduzmu korake u pravom smeru, mogu da računaju na opstanak na sve probirljivijem tržištu, kao i na dugoročni održivi rast, koji postaje imperativ. Čujte iz prve ruke od najuspešnijih kako se kreira vizija i kako se dobre ideje pretvaraju u uspešan biznis, sposoban da kreira dodatnu vrednost, uz puno uvažavanje principa društveno odgovornog poslovanja.


Kome je namenjena konferencija?

direktorima kompanija


 top menadžmentu iz realnog i uslužnog sektora


preduzetnicima iz svih grana privrede


članovima Upravnih i Nadzornih odbora


predstavnicima državnih institucija


diplomatskom korpusu

Sponzori

Želite da budete sponzor konferencije?

Titularna sponzorstva

Generalni sponzor
ekskluzivna titula


Veliki sponzor


Sponzor


Prijatelj konferencije

 

 

Prijatelji konferencijeZvanična kafa

Zvanična voda


Zvanično vino

Analitički partner

Kotizacija

  • REDOVNA KOTIZACIJA

  • 1 učesnik iz kompanije: 290 Eur
  • 2 - 3 učesnika iz kompanije: 270 Eur *
  • 4 + učesnika iz kompanije: 250 Eur *
  • * po učesniku
  • od 4. 11. 2019 do konferencije
  • Prijavite se

Kotizacija uključuje sledeće:

• prisustvovanje svim predavanjima
• pauze za kafu i ručak
• degustacije na sponzorskim štandovima
• poklon torbu za sve učesnike

* Plaćanje u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Kotizacija ne obuhvata noćenja i putne troškove.

Prijava

Način plaćanja

Predračun za plaćanje kotizacije učesnici će dobiti pre konferencije, elektronskom poštom, na adresu koja je uneta u prijavu.

Kotizaciju treba uplatiti do datuma naznačenog na predračunu.

Napomena u slučaju odjave

Neplaćanje predračuna ne znači automatsku odjavu sa konferencije, već se morate odjaviti pisanim putem.
U slučaju otkazivanja prijave nakon 1. decembra 2019, organizator zadržava pravo naplate 50% vrednosti kotizacije.

Odjavu možete poslati na office@instore.rs


 

Lokacija

Crowne Plaza Belgrade
Vladimira Popovića 10,
Beograd 11070